e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy we wrześniu 2009 roku 2009-10-13


Stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2009 roku wyniosła 11,0% . W porównaniu do sierpnia 2009r. wzrosła o 0,2 punktu procentowego. Liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%).

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 do 0,1 punktu) odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie zachodniopomorskim (0,5 punktu).

Spadek wskaźnika natężenia bezrobocia (o 0,1 punktu procentowego) odnotowano w dwóch województwach: lubelskim i opolskim. Tylko w województwie lubuskim stopa bezrobocia w porównaniu do sierpnia nie uległa zmianie.

Na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy liczba bezrobotnych w końcu września 2009 roku wyniosła 1714,1 tys. osób. W porównaniu do końca sierpnia 2009 roku wzrosła o 25,1 tys. osób (1,5%).
W analogicznym okresie 2008 roku (wrzesień – sierpień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 27,8 tys. osób (o 2,0%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • pomorskim o 4,2% (o 3,5 tys. osób),
 • zachodniopomorskim o 3,9% (o 3,4 tys. osób),
 • wielkopolskim o 2,9% (o 3,4 tys. osób).
W województwie lubelskim odnotowano względny spadek liczby bezrobotnych, o 0,6% (o 0,6 tys. osób), a w opolskim o 0,1% (o 38 osób w województwie opolskim).

Wzrost liczby bezrobotnych we wrześniu 2009r. spowodowany był prawdopodobnie:

 • rejestracją osób powracających do bezrobocia, po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce).
 • rejestracją tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast z sondażu przeprowadzonego we wszystkich województwach wynika, że tylko w niektórych z nich zaobserwowano znacznie silniejszą niż rok temu rejestrację absolwentów m.in. szkół wyższych. Dotyczy to: województwa pomorskiego, gdzie w 3 największych powiatach (Gdynia z m. Sopot, Gdańsk i Słupsk) liczba rejestrujących się osób, które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia we wrześniu 2009 roku w stosunku do września 2008 roku wzrosła o 100% (o 218 osób), z czego ponad połowa (132 osoby) zarejestrowała się na terenie Gdańska. Podobnie było w województwie wielkopolskim, na terenie którego we wrześniu 2009 roku zarejestrowało się 1009 osób omawianej subpopulacji, czyli o ponad 1/3 więcej niż rok temu.
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy we wrześniu 2009 roku wyniosła 87,1 tys. W porównaniu do sierpnia 2009r. wzrosła o 8,2 tys. (o 10,4%).
Dla porównania we wrześniu 2008 roku do urzędów pracy zgłoszono 105,3 tys. ofert czyli o 6,5 tys. więcej niż w sierpniu 2008 roku (o 6,6%).

Względny (procentowy) wzrost liczby ofert pracy we wrześniu 2009 roku w porównaniu do sierpnia 2009 roku odnotowano w 13-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • opolskim (o 37,8%, tj. o 1,0 tys. ofert),
 • podlaskim (o 32,9%, tj. o 0,7 tys. ofert),
 • podkarpackim (o 31,4%, tj. o 1,2 tys. ofert).
Spadek liczby ofert pracy zanotowano w województwach:

 • wielkopolskim (o 5,9%, o 0,4 tys. ofert),
 • śląskim (o 3,1%, o 0,3 tys. ofert),
 • lubuskim (znikomy, bo o 0,3%, o 11 ofert).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej