e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Dokumentowanie chorób zawodowych 2009-10-13


Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowy projekt rozporządzenia dotyczący dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Przygotowanie nowego projektu było konieczne ze względu na lukę w prawie spowodowaną utratą mocy rozporządzenia z 2002 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W 2008 roku sędziowie, odpowiadając na pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (wyrok z 19 czerwca 2008 r., sygn. P 23/07, Dz.U. nr 116, poz. 740), stwierdzili, że art. 237 par. 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy w zakresie, w jakim nie określa wytycznych dotyczących treści rozporządzenia, jest niezgodny z konstytucją. Rozporządzenie z 2002 roku w sprawie wykazu chorób zawodowych zostało zmienione, ale teraz potrzebna jest nowelizacja rozporządzenia z 2002 roku określającego zasady dokumentowania chorób zawodowych (Dz.U. nr 132, poz. 1121). Propozycją Ministerstwa Zdrowia jest, aby pracownik lub były pracownik, który nie zgadza się z orzeczeniem w sprawie choroby zawodowej miał 14 dni na złożenie wniosku o ponowne badanie. Wniosek musi zostać złożony za pośrednictwem jednostki, która wydała niekorzystne orzeczenie. Odwołaniami od takich orzeczeń zajmą się jednostki badawczo-rozwojowe medycyny pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna