e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Po becikowe z zaświadczeniem lekarskim 2009-10-13


Od 1 stycznia 2009r. obowiązuje tzw. ustawa rodzinna. Wprowadziła ona przepisy, które określają, że zaświadczenie lekarskie, które należy dołączyć do wniosku o wypłatę świadczeń potwierdza, że kobieta pozostawała pod opieką lekarza nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W sytuacji, gdy kobieta zgłosi się do lekarza później niż w 10 tygodniu ciąży lub nie dostarczy zaświadczenia składając wniosek w gminie, to świadczenie nie zostanie wypłacone ani jej ani ojcu dziecka.


Jednak dopiero teraz wydano rozporządzenie, które określa formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaświadczenia lekarskiego. Formy opieki medycznej to świadczenia zdrowotne udzielane w ramach:

  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,
  • leczenia szpitalnego.
Dokładny wykaz badań zlecanych przez lekarza kobiecie w ciąży jest określony w rozporządzeniu dotyczącym badań przesiewowych, które obowiązuje od 2005 roku. Zmiany nakładają na kobietę w ciąży obowiązek zgłaszania się do lekarza przynajmniej raz w trymestrze i wykonanie zleconego przez lekarza świadczenia medycznego. W zaświadczeniu lekarskim wpisany zostanie terminy udzielenia świadczeń oraz potwierdzenie, w którym tygodniu ciąży kobieta znalazła się pod opieką lekarza. Zmiany mają zwiększyć liczbę kobiet, które zgłaszają się do lekarza w czasie ciąży. Regularne wykonywane badania mają zmniejszyć odsetek niemowląt z niską masą urodzeniową i ograniczyć ich śmiertelności. Przy składaniu wniosku o wypłatę becikowego należy złożyć następujące dokumenty:

  • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie, że drugi rodzic nie pobrał becikowego,
  • od 1 listopada także zaświadczenie lekarskie.
Osoby, które starają się o zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł.) muszą być uprawnione do zasiłku rodzinnego i spełniać kryterium dochodowe (504 zł lub 583 zł na osobę w rodzinie). Od 1 listopada muszą też dostarczyć zaświadczenie lekarskie.