e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Cyfrowe mapy dla podhalańskich goprowców 2009-10-13


Centrum Koordynacji Ratownictwa Górskiego w Rabce uruchomi projekt informatyczny, który pozwoli na prowadzenie szybszych i łatwiejszych akcji ratowniczych. Podhalańscy goprowcy będą znajdować zaginione osoby za pomocą tzw. cyfrowych map GIS i urządzeń nawigacji GPS.

Dr Sławomir Piróg, kierownik Zespołu Geodezji i Baz Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który realizuje projekt dla GOPR tłumaczy, że stosowanie tylko nawigacji satelitarnej GPS pozwala określić jedynie miejsce, gdzie znajduje się dany obiekt, czyli jego współrzędne. Nie wiadomo natomiast jak wygląda droga prowadząca do celu.
Teraz te dwa systemy - GIS i GPS zostaną równocześnie wykorzystane. Dzięki temu prowadzący akcję będzie wyznaczał na cyfrowych mapach optymalne trasy i obszar działań dla ratowników wyposażonych w urządzenia GPS z mapami terenu. Na urządzeniach tych będzie widoczna pozycja ratownika lub psa, który bierze udział w akcji oraz różne trasy do przejścia dla każdego ratownika, aby jak najszybciej znaleźć zaginionych.

Źródło: PAP