e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii 2009-10-13


W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano: Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider i Jackowi W. Szostakowi.

Nagrodzono ich za odkrycie i opisanie, w jaki sposób działają telomery i telomeraza, czyli jak chromosomy są powielane i ponownie składane podczas podziału komórki. I jak to się dzieje, że podczas wielokrotnego kopiowania nie ulegają uszkodzeniom.
Telomery, specjalne "zabezpieczenia", które znajdując się na końcach chromosomów, m.in. opóźniają starzenie się komórek.

Źródło: Gazeta Wyborcza