e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-10-13


16 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. Dz.U. z 1 października 2009. Nr 163, poz. 1305.