e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Gmina kieruje chorych psychicznie do domu pomocy 2005-11-22


Od 15 listopada wszystkie czynności związane z kierowaniem chorych psychicznie do ośrodków pomocy należą do gminy.

Od 15 listopada obowiązuje nowela rozporządzenia w tej sprawie (Dz. U. nr 219, poz. 1971). Dotyczy ona tych chorych, którzy nie są zdolni do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i nie mogą skorzystać z pomocy innych osób. Takie osoby mogą być skierowane do domu pomocy społecznej na wniosek ich samych, przedstawiciela ustawowego lub kierownika szpitala psychiatrycznego. W przypadku gdy osoba chora lub jej przedstawiciel ustawowy nie zgadzają się na skierowanie do takiego domu, a brak odpowiedniej opieki zagraża jej życiu, to wtedy o umieszczeniu w takim domu musi zadecydować sąd opiekuńczy. Do tego czasu gmina ma obowiązek zapewnić choremu usługi opiekuńcze. Gdy sąd wyda orzeczenie o skierowaniu, gmina kieruje daną osobę do właściwego domu.

Do obowiązku domu pomocy społecznej należy zaspokajanie indywidualnych potrzeb jego mieszkańców, mając na uwadze ich godność, intymność, prawo dokonywania wyboru, poczucie bezpieczeństwa. Nowe rozporządzenie (Dz. U. nr 217, poz. 1837) zawiera wymóg, by każda taka placówka prowadziła indywidualne plany wsparcia dla każdego mieszkańca. Mają się nimi zająć pracownicy pierwszego kontaktu zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
Rozporządzenie określa również:
  • sposób funkcjonowania domów pomocy społecznej,
  • dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie,
  • obowiązujący standard świadczonych usług.
Źródło: Rzeczpospolita