e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nadzór nad placówkami 2005-11-22


Od 12 listopada obowiązuje nowe rozporządzenie (Dz. U. nr 214, poz. 1812), które szczegółowo określa nadzór nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi.

Głównym celem placówek opiekuńczo wychowawczych jest zabezpieczenie potrzeb dziecka. Nadzór nad działalnością placówki opiekuńczo-wychowawczej to:

  • przestrzeganie standardów opieki i wychowania,
  • badania i oceny organizacji i działania pod względem zabezpieczenia potrzeb dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wychowywania się w rodzinie własnej.
Nadzór nad działalnością ośrodka adopcyjno-opiekuńczego to:

  • badanie i ocena pod kątem pozyskiwania i przygotowywania kandydatów na rodziców adopcyjnych lub zastępczych,
  • badanie i ocena doboru rodziny przysposabiającej, pomocy psychologicznej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodziców dzieci umieszczonych w placówkach rodzinnych, wychowawczych.
Nowe rozporządzenie mówi również o konieczności współpracy ośrodków adopcyjno-opiekuńczych z ośrodkami pomocy społecznej, szkołami i organizacjami społecznymi. Ma to umożliwić wychowankom powrót do rodziny.
Źródło: Rzeczpospolita