e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ulga rehabilitacyjna na leki 2005-11-22


Ulga podatkowa dla niepełnosprawnych cały czas obowiązuje. Dzięki niej niepełnosprawni mogą m.in. odliczać w granicach limitu wydatki na leki.

Ulga ta należy się wtedy, gdy wydatki na leki miesięcznie są wyższe niż 100 zł. Obejmuje ona tylko nadwyżkę między wskazaną kwotą a wydatkami poniesionymi w danym miesiącu. Czyli gdy niepełnosprawny wydał w miesiącu na leki np. 180 zł, to może odliczyć od dochodu tylko 80 zł (180 zł - 100 zł = 80 zł). Aby ustalić odliczenia przysługujące z tej racji za cały rok trzeba dodać odliczenia należne za poszczególne miesiące. Niekiedy jest tak, że nie we wszystkich miesiącach niepełnosprawny kupuje medykamenty, bo np. realizuje jednorazowo recepty obejmujące środki potrzebne na 3 miesiące. Jest to nawet korzystne.

Podstawowym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować (stale lub czasowo) określone leki.

Ulga, tak jak i wszystkie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, polega na pomniejszeniu o nie dochodu uzyskanego w danym roku. Odliczenie należy się niepełnosprawnemu, a także osobie mającej go na utrzymaniu, ale tylko gdy roczne dochody niepełnosprawnego nie przekroczą 9120 zł. Jeśli są wyższe, z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać tylko niepełnosprawny. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w zeznaniu rocznym i wykazuje w załączniku do zeznania (formularz PIT/O). Ulga na leki należy się wszystkim osobom mającym stwierdzone inwalidztwo, także inwalidom II i III grupy. Ulga obejmuje także wydatki na leki dla dzieci do lat 16, których niepełnosprawność została stwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przez lekarza specjalistę.

Wydatki na cele rehabilitacyjne odlicza się od dochodu tylko wtedy, gdy:

  • nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • nie zwrócono ich podatnikowi w żadnej innej formie.
Jeśli były częściowo sfinansowane z tych funduszy (częściowo zwrócone), ulgą objęta jest różnica między tym, co zapłacił niepełnosprawny (lub podatnik utrzymujący taką osobę), a kwotą zapłaconą z tych funduszy. Ulga rehabilitacyjna będzie obowiązywała na takich samych warunkach jak dotychczas.
Źródło: Rzeczpospolita