e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2005-11-22


1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego i wzoru zezwolenia na import produktu leczniczego. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz. 1936.

1 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na import produktów leczniczych. Dz.U. z 16 listopada 2005r. Nr 225, poz. 1937.