e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyższe świadczenie dla opiekunów niepełnosprawnych 2009-11-10


Od 1 listopada wzrosło świadczenie pielęgnacyjne dla osób o niskich dochodach, które opiekują się niepełnosprawnymi członkami swoich rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem płaconym z opieki społecznej osobom, które zrezygnowały z pracy po to, by opiekować się osobą niepełnosprawną należącą do jej rodziny. (mogą go więc dostać rodzice, którzy zajmują się chorymi dziećmi albo dziadkowe zajmujący się wnukami). Gdy niepełnosprawny jest osobą dorosłą, musi posiadać zaświadczenie lekarskie o co najmniej znacznym stopniu niepełnosprawności. Gdy jest dzieckiem, z zaświadczenia powinno wynikać, iż niepełnosprawność jest znaczna a niepełnosprawny wymaga stałej opieki.

Prawo do zasiłku ma opiekun tylko wtedy, gdy dochód w jego rodzinie nie przekracza miesięcznie 583 zł.

Według ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych także sam niepełnosprawny może dostać pomoc finansową z opieki społecznej. Jest to zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Niepełnosprawny dostaje go bez spełnienia dodatkowych warunków, jeżeli ma mniej niż 16 lat lub więcej niż 75 lat. Musi tylko przedstawić dowód osobisty lub odpis aktu urodzenia. Osoby w wieku 16-75 lat mogą dostać zasiłek, tylko wtedy, gdy są niepełnosprawne w znacznym stopniu lub w stopniu umiarkowanym, ale gdy ich niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany do ostatniego dnia miesiąca, na który został przyznany. Jeżeli jednak wniosek o świadczenie wpłynie po dziesiątym dniu danego miesiąca, to pieniądze zostaną wypłacone dopiero w następnym miesiącu.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie należy się:

  • osobom przebywającym w ośrodkach całodobowej opieki,
  • otrzymującym dodatek pielęgnacyjny do emerytury.
Źródło: Wnp.pl