e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w październiku 2009 roku 2009-11-10


Stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku 2009 wyniosła 11,0%. W porównaniu do września 2009 wzrosła o 0,1 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,5 punktu do 0,1 punktu) odnotowano w 14-tu województwach. W województwie świętokrzyskim ten wskaźnik w porównaniu do września obniżył się (o 0,1 punktu), a w województwie mazowieckim się nie zmienił. Najwyższy wzrost odnotowano w województwie zachodniopomorskim, gdzie stopa zwiększyła się z 14,5% do 15,0%.

Liczba bezrobotnych w końcu października 2009 wyniosła 1 741,9 tys. osób. W porównaniu do końca września 2009 wzrosła o 26,0 tys. osób (1,5%). Dla porównania w analogicznym okresie 2008 roku (październik - wrzesień) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 24,3 tys. osób (o 1,8%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 14-tu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim o 3,5 % (o 3,2 tys. osób);
  • pomorskim o 3,3% (o 2,9 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim o 2,6 % (o 2,6 tys. osób);
  • wielkopolskim o 2,5 % (o 2,5 tys. osób).
W województwie mazowieckim i świętokrzyskim liczba bezrobotnych w porównaniu do poprzedniego września nieznacznie spadła – o 0,4% (dla województwa mazowieckiego o 0,8 tys. osób i świętokrzyskiego o 0,3 tys. osób).
Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2009r. był spowodowany zwłaszcza:

  • rejestracją osób, które powróciły do bezrobocia, po zakończeniu umów na czas określony. Wśród rejestrujących się były osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych oraz z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony;
  • rejestracją osób po zakończeniu prac sezonowych (m.in. w turystyce, budownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie) oraz powrotami do rejestracji po zakończeniu zatrudnienia w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Do wzrostu bezrobocia w październiku przyczynił się także wzrost liczby rejestrujących się osób, powracających po zatrudnieniu za granicą.
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2009 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 75,1 tys. W porównaniu do września 2009 spadła o 12,7 tys. (o 14,5%). Dla porównania w październiku 2008 pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 90,4 tys. ofert pracy czyli o 14,9 tys. mniej niż we wrześniu 2008 tj. o 14,2% .

Spadek liczby ofert pracy w październiku 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy względny był w województwie lubelskim (o 33,5% tj. o 1,6 tys. ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej