e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-11-10


2 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli Agencji Oceny Technologii Medycznych. Dz.U. z 2 listopada 2009. Nr 183, poz. 1434.

2 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania konkursu ofert na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa. Dz.U. z 2 listopada 2009. Nr 183, poz. 1435.
 
4 listopada weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 27 października 2009. Nr 178, poz. 1374.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 21 października 2009. Nr 175, poz. 1362.