e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w listopadzie 2009 roku 2009-12-14


W listopadzie 2009r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,4%. W porównaniu do października 2009r. wzrosła o 0,3 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2008 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia także o 0,3 punktu proc. (z poziomu 8,8% do 9,1%).

W listopadzie 2009 roku wzrost stopy bezrobocia, w granicach od 0,7 (województwo zachodniopomorskie) do 0,2 punktu proc. (województwo mazowieckie) odnotowano we wszystkich województwach.

W końcu listopada 2009 liczba bezrobotnych wyniosła 1 811,5 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca października 2009 wzrosła o 67,2 tys. osób ( 3,9%). W analogicznym okresie 2008 roku (listopad - październik) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 46,2 tys. osób (o 3,4%).
Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim - o 5,9% (o 5,6 tys. osób);
  • opolskim - o 5,4% (o 2,3 tys. osób);
  • pomorskim - o 5,2% (o 4,6 tys. osób).
Najniższy wzrost bezrobocia odnotowano w województwie świętokrzyskim, gdzie liczba bezrobotnych w końcu listopada 2009r. była o 1,6 tys. osób wyższa niż w końcu października 2009r. (wzrost o 2,0%).

W listopadzie kończą się zazwyczaj prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie oraz zaczynają się powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form zatrudnienia. Wśród osób rejestrujących się były także osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniej zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych. Powiatowe urzędy pracy podały także, że rejestrują się osoby z mniejszych zakładów pracy, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć umów zawartych na czas określony. Rejestrują się też osoby, które prowadziły 1-osobową działalność gospodarczą.
Pewna liczba osób, zwłaszcza kobiet zaczyna znajdować zatrudnienie doraźne w handlu przed rozpoczynającym się sezonem przedświątecznym. Świadczyć o tym może słabszy wzrost bezrobocia wśród kobiet widoczny we wszystkich województwach. W listopadzie w porównaniu do października br. liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 22,5 tys. (tj. o 2,5%), a mężczyzn o 44,7 tys. osób (tj. o 5,4%).

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2009 (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 54,0 tys. W porównaniu do października 2009 spadła o 21,7 tys. (tj. o 28,7 %). W listopadzie 2008 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 60,5 tys. ofert pracy, ale spadek był wyższy niż w 2009 r. i wyniósł 29,9 tys. w stosunku do października 2008 (tj. 33,1%).

Spadek liczby ofert pracy w listopadzie 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach w granicach od 35,3% (województwo opolskie) do 12,1% (województwo małopolskie).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej