e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Centra Pracy i Punkty Poradnictwa dla niepełnosprawnych 2009-12-14


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, aby pomóc niepełnosprawnym w poszukiwaniu pracy stworzyła Centra Pracy oraz Punkty Poradnictwa.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) to organizacja, która prowadzi wiele działań informacyjnych i szkoleniowych oraz pomaga niepełnosprawnym w znalezieniu pracy.
POPON kieruje Centrami Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, które funkcjonują przy 10 placówkach terenowych Organizacji i znajdują się w największych miastach Polski. Zostały stworzone, aby wspierać osoby niepełnosprawne na rynku pracy i pomagać im w aktywnych poszukiwaniach miejsca zatrudnienia.

W Centrach niepełnosprawni mogą znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę zawodową odpowiednią do kwalifikacji i możliwości wynikających z danego schorzenia. Mogą również otrzymać informacje o ciekawych kursach, szkoleniach oraz możliwościach kształcenia. Doradcy zawodowi fachowo ocenią predyspozycje niepełnosprawnej osoby i dobiorą odpowiednie dla niej stanowisko. Pomogą również napisać CV i list motywacyjny. Niepełnosprawni mogą liczyć na wsparcie w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Proces poradnictwa jest prowadzony w taki sposób, by każda niepełnosprawna osoba mogła poznać siebie i uwierzyć we własne możliwości.
Przy każdym z oddziałów znajdują się również Punkty Poradnictwa dla Osób Niepełnosprawnych, które oferują profesjonalne i bezpłatne usługi psychologiczne i społeczno-prawne. Porady te pomogą wzmocnić poczucie własnej wartości osoby niepełnosprawnej oraz pozbyć się uprzedzenia w stosunku do społeczeństwa i do swojej niesprawności. Psychologowie pomogą rozwiązać trudne sytuacje życiowe i rozbudują motywację do działania i aktywności społecznej oraz zawodowej.

Wszystkie niepełnosprawne osoby, które zgłoszą się do Punktów Poradnictwa dowiedzą się w jaki sposób kupić lub wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny, gdzie można skorzystać z rehabilitacyjnych zabiegów oraz uzyskać specjalistyczną pomoc medyczną.
Osoby niepełnosprawne mogą też skorzystać z warsztatów organizowanych w stowarzyszeniach, organizacjach, urzędach, instytucjach działających na ich rzecz.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.popon.pl.

Źródło: Infor.pl