e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Okołooperacyjna Karta Kontrolna 2009-12-14


Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta.

Taka karta ma się składać z 3 części:

  • pierwsza dotyczyć będzie stanu pacjenta przed znieczuleniem,
  • druga określać będzie stan pacjenta przed nacięciem,
  • trzecia odnosić się będzie do stanu pacjenta zanim ten opuści blok operacyjny.
Karta będzie zawierała wiele szczegółowych pytań na które lekarz będzie musiał precyzyjnie odpowiedzieć (np. czy pacjent jest uczulony).Lekarz będzie musiał również określić spodziewane ryzyko np. krwawienia.

Światowe badania, które przeprowadzono na ponad 3 tysiącach pacjentów pokazują, że ryzyko powikłań po wprowadzeniu karty maleje z 11 do 7 proc. W krajach, w których wypełnianie karty jest obowiązkowe, są z niej zadowoleni pacjenci, lekarze a także ubezpieczyciele. Prawidłowo wypełniona karta to dowód, że każda faza operacji była przeprowadzona prawidłowo, a pacjent miał odpowiednią opiekę.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które współpracowało przy opracowaniu karty, chce by jej wypełnianie było obowiązkiem również lekarzy w Polsce. Na razie będzie to niestety dobrowolne.
Wzór karty do pobrania przez szpitale będzie można znaleźć na stronie Centrum od stycznia 2010 roku.

Źródło: www.prawapacjenta.eu