e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy antybiotyk odkryty przez Polkę 2009-12-14


Dr Jolanta Solecka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH) odkryła nową substancję o właściwościach antybiotycznych.

W przyszłości może mieć ona pomagać w zwalczaniu najgroźniejszych bakterii chorobotwórczych m.in. odpornego na działanie antybiotyków gronkowca złocistego, bakterii atakujących układ moczowy i układ oddechowy. Substancja hamuje wzrost bakterii takich jak: Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Stenotrophomonas maltophilia i Bordetella bronchiseptica.
Jarosław Jaworski z NIZP-PZH podkreślił, że struktura nowej substancji nie była jeszcze odnotowana w literaturze medycznej i naukowych bazach danych. "Nowo odkryty związek ma podobny mechanizm działania do antybiotyków beta-laktamowych, ale jego budowa chemiczna jest inna. To daje nadzieję na wolniejsze nabywanie mechanizmów oporności przez bakterie.

Dr Solecka już od wielu lat zajmuje się badaniami naturalnych, bioaktywnych metabolitów o właściwościach antybiotycznych. Nowy związek chemiczny uzyskano w wyniku długotrwałych i skomplikowanych procedur badawczych (m.in. chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej - HPLC). Jarosław Jaworski tłumaczy, że wraz z naukowcami z Narodowego Instytutu Leków udało się określić jego strukturę chemiczną. Zbadano również właściwości biologiczne związku (są to zwłaszcza aktywność przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna.
Badania dr Soleckiej będą kontynuowane dzięki wartemu ponad 6 milionów zł unijnemu grantowi, pozyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pieniądze zostaną przeznaczone na utworzenie nowego laboratorium, zakupienie sprzętu i utworzenie zespołu badawczego. Dr Solecka podkreśliła, że w ramach grantu będą prowadzone wielokierunkowe, trwające trzy i pół roku prace badawcze, które pokażą czy ta substancja nie ma działań ubocznych i czy jest na tyle dobra, by wprowadzać ją na rynek.

Źródło: PAP