e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2009-12-14


19 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Dz.U. z 19 listopada 2009. Nr 193, poz. 1495.

27 listopada weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego. Dz.U. z 12 listopada 2009. Nr 190, poz. 1478.