e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2009-12-14


21 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uproszczonego obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących tymczasowo i okazjonalnie czynności zawodowe farmaceuty. Dz.U. z 20 listopada 2009. Nr 194, poz. 1500.