e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 2010-01-14


Według projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, niepełnosprawni będą mogli być zatrudniani na otwartym rynku pracy bez konieczności uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy.

Ma to dotyczyć pracodawców, którzy zatrudniają pracowników ze znacznym i lekkim stopniem niepełnosprawności, zatrudnianych na otwartym rynku pracy.
Podczas debaty w Sejmie Teresa Wargocka (PiS) zgłosiła poprawki, w tym m.in., żeby opinia PIP wydawana była po zatrudnieniu pracownika.
Według ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych, pracodawcy, którzy zatrudniający co najmniej 25 pracowników muszą zatrudnić w tym gronie 6 proc. pracowników niepełnosprawnych. Gdy tego nie uczynią, płacą karę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Źródło: Infor.pl