e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w grudniu 2009 r. 2010-01-14


W grudniu 2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2009 roku) wyniosła 11,9 proc. W porównaniu do listopada 2009r. poprzedniego wzrosła o 0,5 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2008 roku odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,4 punktu (z 9,1 proc. w listopadzie do 9,5 proc. w grudniu). Wzrost stopy bezrobocia w grudniu 2009 roku kształtował się w przedziale od 0,8 punktu (województwo warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie) do 0,2 punktu (województwo mazowieckie).
W końcu grudnia 2009r. liczba bezrobotnych wyniosła 1 893,1 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca listopada 2009 wzrosła o 82 tys. osób (4,5 proc.). W analogicznym okresie 2008 roku (grudzień-listopad) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 75,3 tys. osób (o 5,4 proc.).

W całym roku 2009 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 419,3 tys. osób (28,5 proc.). Zbliżony bezwzględny wzrost bezrobocia odnotowano w 2001 roku, wówczas liczba bezrobotnych w porównaniu do 2000 roku wzrosła o 412,5 tys. osób, ale dynamika wzrostu była słabsza (15,3 proc.).

Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • pomorskim - o 6,7 proc. (o 6,3 tys. osób);
  • lubelskim - o 6,2 proc. (o 6,8 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 5,8 proc. (o 5,8 tys. osób).
Grudzień (podobnie, jak listopad) to miesiąc, gdy kończą się prace sezonowe w budownictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, a także jest to okres powrotów bezrobotnych do urzędów pracy po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wśród rejestrujących się były również osoby zwalniane z zakładów pracy na podstawie wcześniejszych, zgłaszanych przez pracodawców zwolnień grupowych oraz z mniejszych zakładów pracy.

Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu 2009 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 40,9 tys. W porównaniu do listopada 2009 roku spadła o 13,8 tys. (25,3 proc.). W grudniu 2008 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 46,8 tys. ofert pracy. Jest to o 13,7 tys. mniej niż w listopadzie 2008 roku czyli o 22,7 proc.).
Spadek liczby ofert pracy w grudniu 2009 roku odnotowano we wszystkich województwach i kształtował się on w granicach od 41 proc. w województwie świętokrzyskim (spadek o 1 tys.) do 1,3 proc. w województwie pomorskim (spadek o 40 ofert).
W całym 2009 roku do urzędów pracy pracodawcy zgłosili 902,2 tys. ofert pracy czyli o 240,5 tys. ofert (o 21 proc.) mniej, niż w 2008 roku.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej