e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło życie: 2010-01-14


1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia. Dz.U. z 31 grudnia 2009. Nr 226, poz. 1829.

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dz.U. z 29 grudnia 2009. Nr 223, poz. 1790.

12 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz sposobu jej przetwarzania. Dz.U. z 28 grudnia 2009. Nr 222, poz. 1765.

13 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego. Dz.U. z 29 grudnia 2009. Nr 223, poz. 1792.