e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w styczniu 2010 roku 2010-02-11


W styczniu 2010r. stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła 12,8 proc. W porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu procentowego.
 
W analogicznym okresie 2009 roku (styczeń 2009 – grudzień 2008) odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia - o 0,9 punktu (z poziomu 9,5 proc. do poziomu 10,4 proc.). W styczniu 2010 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 1,4 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy wzrost bo o 1,4 punktu, wystąpił w województwie lubuskim.

Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2010 roku wyniosła 2 052 500 osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca grudnia 2009 roku wzrosła o 159,9 tys. osób (8,4 proc.). W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009-grudzień 2008) odnotowano nieco silniejszy wzrost liczby bezrobotnych - o 160,6 tys. (o 10,9 proc.).

Wzrost liczby bezrobotnych w styczniu 2010 roku miał miejsce we wszystkich województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwie:

  • opolskim - o 11,4 proc. (o 5,4 tys. osób);
  • lubuskim - o 10,5 proc. (o 6,4 tys. osób);
  • wielkopolskim - o 9,6 proc. (o 12,8 tys. osób).
Styczeń należy do tych miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie. W tym roku w związku z długotrwałą, ostrą zimą, nastąpiło zawieszenie robót, zwłaszcza w budownictwie. Z informacji otrzymanych z urzędów pracy wynika, że do wzrostu bezrobocia przyczyniły się:

  • rejestracje osób powracających do ewidencji po uczestnictwie w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2009 roku;
  • rejestracje osób z prawem do zasiłku, co wiąże się z podwyższeniem od stycznia br. jego wysokości.
Wiele osób powróciło do ewidencji po zakończeniu umów na czas określony, m.in. w budownictwie, transporcie i handlu.

Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w styczniu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 59,4 tys. W porównaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 18 tys. czyli o 43,5 proc. W styczniu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,6 tys. ofert pracy czyli o 20,8 tys. więcej niż w grudniu 2008 roku (tj. o 44,5 proc.). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej w styczniu 2010 roku w porównaniu do grudnia 2009 roku odnotowano w piętnastu województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie:

  • śląskim - o 81,9 proc. (o 4,2 tys.);
  • lubuskim - o 73,7 proc. (o 1,5 tys.).
Tylko w województwie pomorskim odnotowano nieznaczny spadek liczby wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej (o 3,3 proc. tj. o 100 ofert).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej