e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Gotowy projekt standardu opieki okołoporodowej 2010-02-11


Przez ponad dwa lata zespół ekspertów powołany przez Ministerstwo Zdrowia pracował nad projektem standardu opieki okołoporodowej.

W skład zespołu wchodzili przedstawiciele środowiska ginekologów położników, położnych, neonatologów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia i przedstawicielki Fundacji Rodzić po Ludzku - jako reprezentantki organizacji społecznych.
Projekt standardu opieki okołoporodowej można znaleźć w wersji do ściągnięcia na stronach Ministerstwa Zdrowia. Został on przekazany do uzgodnień zewnętrznych w 21 stycznia 2010 roku, a uwagi można zgłaszać do 23 lutego 2010 roku.
Standard ma na celu poprawę jakości opieki okołoporodowej, we wszystkich placówkach w Polsce dzięki m.in. ograniczeniu nadmiernej medykalizacji porodu fizjologicznego, przestrzeganiu praw pacjenta, zwiększaniu satysfakcji pacjentek z opieki. W projekcie zostały uwzględnione zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i medycyny opartej na dowodach naukowych. Standard ma mieć rangę rozporządzenia czyli będzie musiał być przestrzegany przez każdą placówkę.

Źródło: prawapacjenta.eu