e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Większy nadzór nad domami opieki 2010-02-11


Sejm zaproponował zmiany w nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które zostały przyjęte przez Senat.

Wojewoda będzie nadzorował działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Na 25 jednostek pomocy społecznej przypadać ma jeden inspektor zajmujący się nadzorem i kontrolą. Wojewoda będzie miał prawo nałożyć wyższe kary, nawet 40 tys. zł, na placówki, które działają bez pozwolenia. W niektórych wypadkach może również wydać decyzję o ich natychmiastowym zamknięciu. Domy pomocy będą miał obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji swoich usług oraz dotyczącą przebywających w nich pensjonariuszy. Będą musiały również umieścić na budynku tablicę z informacją o zakresie działalności.

Źródło: rynekzdrowia.pl