e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-02-11


2 lutego weszło życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi. Dz.U. z 18 stycznia 2010r. Nr 7, poz. 50.

3 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. z 3 lutego 2010r. Nr 16, poz. 86.

11 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego. Dz.U. z 3 lutego 2010r. Nr 16, poz. 88.