e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Podpisane pre-umowy na centra urazowe 2010-03-11


Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że podpisano 14 pre-umów na utworzenie centrów urazowych.

Resort zdrowia poinformował, że podpisano 14 umów na przygotowanie projektów do realizacji (pre-umów) z beneficjentami projektów indywidualnych. Umowy te dotyczą utworzenia 13 centrów urazowych na terenie całego kraju oraz rozbudowy i przebudowy Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Resort zdrowia podkreślił także, że zawarcie i prawidłowe rozliczenie się przez beneficjenta z wykonania pre-umowy jest warunkiem niezbędnym, aby podpisać umowę o dofinansowanie projektu i uzyskać takie wsparcie.

Projekt jest realizowany w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: rynekzdrowia.pl