e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej 2010-03-11


Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) rozpoczęła realizację projektu „Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej”, skierowanego do osób niepełnosprawnych, które poszukują pracy. Projekt realizowany jest na terenie województwa mazowieckiego.

POPON pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Trenerzy pracy wspierają podczas całego procesu poszukiwania pracy oraz w okresie adaptacji na nowym stanowisku pracy. Trener pracy to łącznik pomiędzy osobą niepełnosprawną, a pracodawcą. Pomaga on osobie poszukującej pracy w przygotowaniu do zatrudnienia (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, dostarczenie wskazówek dotyczących skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dobranie stanowiska pracy odpowiedniego do możliwości i kwalifikacji danej osoby). W czasie podjęcia zatrudnienia, trener pracy dba o właściwe wdrożenie pracownika, udziela rad i pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych problemów zawodowych. Trener wspiera osobę niepełnosprawną w wykonywanych czynnościach, stara się aby relacje między współpracownikami, a swoim podopiecznym były dobre.
Osoby niepełnosprawne, które zakwalifikują się do projektu, mogą nabyć umiejętności potrzebne do znalezienia pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach. Mogą również skorzystać z indywidualnych spotkań z psychologiem, które pomogą w pokonaniu lęków i przełamaniu barier, wzmocnią poczucie wartości i wiarę we własne możliwości oraz pomogą osobom niepełnosprawnym odkryć ich predyspozycje i aspiracje.

Niepełnosprawni, którzy będą brali udział w projekcie „Trening pracy osób niepełnosprawnych – drogą do integracji zawodowej i społecznej”, mogą liczyć na poufność oraz profesjonalne wsparcie wszystkich specjalistów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.popon.pl oraz pod adresem Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ul. Szpitalna 6 lok. 18-19, 00-131 Warszawa, tel.: (22) 620 32 02, e-mail: trener@popon.pl

Źródło: POPON
Źródło: Infor.pl