e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-03-11


27 lutego wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu". Dz.U. z 12 lutego 2010r. Nr 23, poz. 119.

2 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Dz.U. z 2 marca 2010r. Nr 30, poz. 157.