e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-03-11


18 marca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Dz.U. z 3 marca 2010r. Nr 31, poz. 166.