e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w marcu 2010 r. 2010-04-15


W marcu 2010r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,9%. W porównaniu do lutego 2010r. spadła o 0,1 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2009 roku (marzec 2009 – luty 2009) odnotowano wzrost natężenia bezrobocia o 0,2 punktu (z poziomu 10,9% do poziomu 11,1%).
W marcu 2010r. spadek stopy bezrobocia (w granicach 0,5 – 0,1 punktu procentowego) odnotowano w 11 województwach. Najsilniejszy był w województwie:

 • lubuskim,
 • warmińsko-mazurskim.
Poziom stopy bezrobocia w odniesieniu do lutego 2010r. nie uległ zmianie w 4 województwach:

 • dolnośląskim,
 • małopolskim,
 • mazowieckim,
 • wielkopolskim.
Tylko w województwie śląskim odnotowano wzrost stopy bezrobocia o 0,1 punktu.
Cały czas najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,8%) występuje w województwie mazowieckim, a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (21,1%).

Liczba bezrobotnych w końcu marca 2010 roku wyniosła 2.080,3 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca lutego 2010 roku była niższa o 21,2 tys. osób (o 1,0%). W analogicznym okresie 2010 roku (marzec 2009 – luty 2009) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych - o 40 tys. (o 2,3%). Oznacza to, że sytuacja zaczyna się poprawiać.

Spadek liczby bezrobotnych w marcu 2010 roku miał miejsce w 14 województwach. Najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwie:

 • warmińsko-mazurskim - o 3% (o 3,6 tys. osób),
 • lubuskim - o 3% (o 2, tys. osób),
 • opolskim - o 2,8% (o 1,5 tys. osób),
 • świętokrzyskim - o 2,4% (o 2,2 tys. osób).
W dwóch województwach odnotowano wzrost liczby bezrobotnych:

 • śląskim o 0,6% (o 1,2 tys. osób)
 • dolnośląskim o 0,1% (o 0,2 tys. osób).
O spadku bezrobocia zadecydował mniejszy niż w poprzednich miesiącach napływ nowych bezrobotnych i wzrost liczby wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w marcu 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 116,4 tys. W porównaniu do lutego 2010 roku wzrosła o 34,5 tys., czyli o 42%. Była to najwyższa od 2007 roku, odnotowana w marcu liczba miejsc pracy oferowanych bezrobotnym (w marcu 2007 r. pracodawcy zgłosili 123,9 tys. miejsc pracy). W marcu 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94,2 tys. ofert pracy (o 29,3 tys. więcej niż w lutym 2009 roku czyli o 45,1 % ).

W porównaniu do lutego 2010r. wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w marcu br. odnotowano w 15 województwach. Najsilniejszy (względny) był w województwie:

 • lubelskim – o 79,1% (o 3,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej),
 • mazowieckim – o 73,4% (o 5,1 tys. miejsc),
 • wielkopolskim – o 71,1% (o 3,3 tys. miejsc).
Tylko w województwie opolskim liczba oferowanych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej była nieznacznie niższa (o 0,2%, tj. o 8 miejsc).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej