e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Bilet miesięczny dla niepełnosprawnego pracownika 2010-04-15


Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.), pracodawcy mogą kupować bilety miesięczne niepełnosprawnym pracownikom.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych(BON), na podstawie § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.) pracodawcy mogą sfinansować niepełnosprawnym pracownikom koszty przejazdów do pracy i z pracy środkami komunikacji publicznej.

Dokładne zasady przyznawania tego rodzaju pomocy powinny zostać zawarte w regulaminie wykorzystania środków zfron i być dostępne dla wszystkich osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione w danym zakładzie pracy. Tak więc, aby sfinansować powyższe koszty poprzez zakup biletów miesięcznych musi to przewidywać regulamin wykorzystania środków zfron.

Źródło: POPON
Źródło: Infor.pl