e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Program dla dzieci z hemofilią 2010-04-15


Projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego w zapobieganiu krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B został przedstawiony do konsultacji.

Program ma na celu objęcie nim wywoływania tolerancji immunologicznej wszystkich chorych na hemofilię powikłaną nowo powstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) powyżej 5 B.U oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania powyżej 6 miesięcy od momentu wykrycia.
Finansowanie realizacji wywoływania tolerancji immunologicznej będzie się odbywało na zasadzie realizacji stosownych umów z podmiotami odpowiedzialnymi.

Program ma również zapewnić powszechną dostępność czynników krzepnięcia i poprawę jakości życia chorych poprzez wdrożenie w pełni transparentnej procedury kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii pierwotnej i wtórnej profilaktyki oraz leczenia hemofilii powikłanej. Zespół koordynujący powołany przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ma decydować o włączeniu pacjentów do terapii nowo powstałym krążącym antykoagulantem.

Źródło: rynekzdrowia.pl