e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowy zawód: ratownik narciarski 2010-04-15


MSWiA przygotowało ustawę, która wprowadza m.in. nowy typ ratownictwa, tzw. ratownictwo narciarskie i zakaz jazdy na nartach pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Projektowana ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich znajduje się w końcowym etapie uzgodnień resortowych. Głównym celem tej ustawy jest zebranie i wprowadzenie w życie przepisów, które mają zapewnić bezpieczeństwo narciarzom i turystom. W ustawie są również przepisy, zgodnie z którymi sami turyści i narciarze są odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo, a tym samym powinni przestrzegać zasad obowiązujących w sporcie i turystyce. Jednak najważniejszych zmianą jest rozróżnienie ratownictwa górskiego i narciarskiego. Ratownictwo narciarskie ma być przypisane trasom narciarskim i snowboardowym.

Zgodnie z projektem, ratownikiem narciarskim może zostać osoba, która ma ważne zaświadczenie o ukończeniu kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy i transportu osób poszkodowanych. Szkolić ich będą ratownicy górscy m.in. z TOPR-u lub GOPR-u. Z usług takich ratowników będą mogli korzystać właściciele lub dzierżawcy wyciągów narciarskich. Według ustawy będą oni mieli również możliwość korzystania z pomocy TOPR-u, GOPR-u lub innej organizacji zajmującej się ratownictwem górskim. To oni będą ponosić koszty akcji ratowniczych przeprowadzanych na trasach narciarskich.

Według opracowanej ustawy ratownictwem górskim mają się zajmować zwłaszcza TOPR i GOPR. Mogą się tym zająć również inne organizacje pod warunkiem, że spełnią wymagania takie jak np. dysponować wystarczającą liczbą ratowników by utrzymywać stałe dyżury, posiadają siedzibę i sprzęt specjalistyczny i uzyskają zgodę ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z projektem ustawy, zarządcy terenów narciarskich mają obowiązek rejestrowania danych o wypadkach i przechowywania tych informacji przez 10 lat. W ustawie zostały szczegółowo określone ich obowiązki w zakresie zapewnienia narciarzom i snowboardzistom bezpieczeństwa. Chodzi tu m.in. o odpowiednie przygotowanie, oznakowanie i oświetlenie tras. Projekt zawiera również definicje pojęć takich jak: narciarskie trasy zjazdowe, nartostrady, narciarskie pólka ćwiczebne, narciarskie trasy biegowe i śladowe czy parki narciarskie oraz określa ich parametry m.in. dopuszczalne obciążenie i stopnie trudności.

Według projektu właściciel lub dzierżawca ma obowiązek opracowania regulaminu korzystania z tras. Mają one być umieszczane przy wejściach na teren wyciągów lub przy kasach biletowych tak, by narciarze mogli się z nimi zapoznać. Narciarze i snowboardziści mają jeździć tak, by nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych, na sprzęcie sprawnym oraz dostosowanym do ich umiejętności.

Źródło: rynekzdrowia.pl