e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zatrudnianie niepełnosprawnego bez opinii PIP 2010-04-15


31 marca 2010 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która znosi obowiązek uzyskania przez pracodawcę pozytywnej opinii inspekcji pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Nowe przepisy nie likwidują wymogu dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo to skontrolować w każdej chwili, ale już po zawarciu stosunku pracy. Obowiązujące już zmiany mają zachęcić firmy do zatrudniania niepełnosprawnych i tym samym zwiększą szanse takich pracowników na rynku pracy. Przedsiębiorca może przyjąć niepełnosprawnego do pracy tak samo szybko, jak osobę w pełni sprawną.

Źródło: Infor.pl