e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Postęp w wykrywalności raka szyjki macicy 2010-04-15


24 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Onkologia 2010". Dyskutowano na niej m. in. o funkcjonowaniu Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Program działa od 2006 roku i ma na celu zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory złośliwe i zwiększenie liczby nowotworów wykrywanych we wczesnych stadiach rozwoju.

W jego ramach realizowane są ogólnopolskie programy badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego.

Wiceminister zdrowia, Marek Twardowski tłumaczy, że dzięki działaniom programu zauważono znaczny postęp w zakresie wykrywania raka szyjki macicy. Co raz więcej kobiet zgłasza się na badanie cytologiczne. W 2008 roku przeprowadzono ich ponad 794 tysiące, a w roku 2009 877 tysięcy. Niestety, liczba przeprowadzonych mammografii nie jest zbyt zadowalająca. Zmienić tą sytuację ma m.in. projekt ustawy, dzięki której pracujące kobiety będą przechodziły obowiązkowe badania mammograficzne.
Wiceminister poinformował, że od stycznia 2006 na działania programu przeznaczono 1 miliard 272 miliony złotych. Z budżetu państw co roku jest przeznaczane 250 milionów złotych. W 2010 roku program poszerzy swoje działania o dwa nowe projekty:

  • w ramach pierwszego dwa ośrodki, które zapewnią lepszy dostęp do badania PET,
  • w ramach drugiego lekarze będą mogli uczestniczyć w cyklu szkoleń dotyczących onkologii.
Celem tych projektów jest zwiększenie wykrywalności nowotworów i dostęp pacjentów do specjalistów.

Źródło: rynekzdrowia.pl