e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-04-15


31 marca weszło w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 16 marca 2010r. Nr 40, poz. 229.

2 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów. Dz.U. z 2 kwietnia 2010r. Nr 53, poz. 319.

8 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych. Dz.U. z 24 marca 2010r. Nr 45, poz. 266.