e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-04-15


21 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ośrodków dawców szpiku. Dz.U. z 6 kwietnia 2010r. Nr 54, poz. 330.

21 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania ośrodków kwalifikujących do przeszczepienia oraz sposobu kwalifikacji potencjalnego biorcy. Dz.U. z 6 kwietnia 2010r. Nr 54, poz. 331.

23 kwietnia wejdzie w życie ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. z 9 kwietnia 2010r. Nr 57, poz. 359.