e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowe przepisy dotyczące orzecznictwa lekarskiego w zakresie chorób zawodowych 2010-05-13


Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarskich koniecznych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Przekazało go do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia określa wykaz specjalizacji lekarskich potrzebnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych. Projekt zawiera charakter i specyfikę chorób zawodowych. Według rozporządzenia, uprawnienie do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych warunkuje posiadanie specjalizacji lekarskiej w określonej dziedzinie.

Orzecznictwo lekarskie w zakresie chorób zawodowych będą mogli wykonywać lekarze, którzy posiadają specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie:

  • medycyny pracy;
  • medycyny przemysłowej;
  • medycyny morskiej i tropikalnej;
  • medycyny lotniczej;
  • medycyny kolejowej;
  • medycyny transportu.
W zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych orzecznictwo będzie mógł wykonywać lekarz specjalista chorób zakaźnych albo lekarz specjalista medycyny pracy lub medycyny przemysłowej uwzględniając opinię lekarza specjalisty chorób zakaźnych. W stosunku do pracownika leczonego w warunkach szpitalnych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby, mogącej być chorobą zawodową, orzeczenia dokona zatrudniony w tej jednostce lekarz specjalista odpowiedniej dziedziny medycyny.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych, według rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego.

Źródło: Infor.pl