e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2010-05-13


Bronisław Komorowski, który pełni obowiązki prezydenta podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Przewiduje ona ujednolicenie zasad odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej oraz jednolite zasady przyznawania pomocy.

Nowelizacja przenosi do ustawy przepisy, które znajdują się w rozporządzeniu ministra polityki społecznej z listopada 2004 roku, zakwestionowane w kwietniu 2009 roku przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał stwierdził, że rozporządzenie nie może wykraczać poza ustawę.

Zmiany dotyczą ujednolicenia zasad przyznawania pomocy rodzinom zastępczym. Starosta będzie mógł przyznawać tym rodzinom świadczenia wyższe niż przewidują to obecne przepisy. Według nowych przepisów starosta może udzielić rodzinie zastępczej pomocy nie niższej niż 60 proc. podstawy (czyli 60 proc. z 1673 zł) w przypadku dziecka do ukończenia 18 lat oraz 80 proc. podstawy w przypadku dziecka niepełnosprawnego.
Zaproponowano również jednolite zasady przyznawania pomocy rodzinie zastępczej w sytuacji, gdy dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku socjoterapii. Pomoc ta wynosi 20 proc. podstawy (20 proc. z 1673 zł).
W środkach finansowych na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej, prowadzonej w domu rodzinnym, uwzględniono wydatki na czynsz. Dotyczy to placówek, które funkcjonują w domu rodzinnym.

Źródło: Infor.pl