e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Edukator dla dzieci chorych na cukrzycę 2010-05-13


Zdaniem Minister zdrowia Ewy Kopacz, do poprawy opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę przyczyni się zatrudnienie w szpitalach edukatora - specjalisty, który pomagałby chorym dzieciom i ich rodzicom.

Minister uczestniczyła w Gdańsku w inauguracji XII Konferencji Cukrzycy Typu 1, organizowanej przez Sekcję Pediatryczną Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Kopacz zapowiedziała wprowadzenie programu, który pozwoli na zdobycie uprawnień edukatora i wpisanie takich umiejętności do katalogu zawodów medycznych. Takie uprawnienia będzie mogła zdobyć każda osoba o wykształceniu medycznym, nie tylko lekarze. Ewa Kopacz uważa, że obecny system kształcenia lekarzy i średniego personelu medycznego nie przygotowuje w tym zakresie do pomocy chorym na cukrzycę. Edukator będzie zatrudniony na oddziale diabetologicznym. Zatrudnianie edukatora, po wcześniejszym przyjęciu odpowiedniej ustawy, ma być wdrażane od 2011 roku. Gdański Uniwersytet Medyczny ma być pierwszą uczelnią w kraju, która będzie kształciła edukatorów.
Zdaniem Ewy Kopacz pomiędzy lekarzem a chorym dzieckiem brakuje edukatora. Szacuje się, że w Polsce żyje 2,6 mln chorych na cukrzycę, w tym insuliną leczonych jest około 450-500 tys. (wg Konsultanta Krajowego w dziedzinie diabetologii prof. dr hab. nauk med. Krzysztofa Strojka). Specjaliści, którzy uczestniczyli w konferencji w Gdańsku uważają, że występuje wzrost zachorowań na cukrzycę typu 1 wśród dzieci i młodzieży.

Cukrzyca to poważne zaburzenie metaboliczne, które objawia się wysokim poziomem glukozy we krwi. Występują dwa podstawowe typy choroby:

  • typ I,
  • typ II.
Różnią się one między sobą przyczynami rozwoju, przebiegiem i sposobem leczenia. Aż 90 -95 proc. przypadków to cukrzyca typu II, która jest ściśle związana z otyłością i siedzącym trybem życia.

Źródło: PAP