e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-05-13


21 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej. Dz.U. z 21 kwietnia 2010r. Nr 65, poz. 420.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dz.U. z 20 kwietnia 2010r. Nr 64, poz. 398.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego. Dz.U. z 20 kwietnia 2010r. Nr 64, poz. 399.

5 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców. Dz.U. z 20 kwietnia 2010r. Nr 64, poz. 403.