e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-05-13


20 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Dz.U. z 5 maja 2010r. Nr 75, poz. 487.

20 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawianego przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Dz.U. z 5 maja 2010r. Nr 75, poz. 483.