e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w maju 2010 r. 2010-06-10


W maju 2010r. szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca kwietnia) wyniosła 12 proc. W porównaniu do kwietnia 2010r. spadła o 0,3 punktu procentowego. W takim samym okresie 2009r. wskaźnik ten obniżył się o 0,2 punktu (z 10,9 proc. do 10,7 proc.).

W maju 2010 roku spadek stopy bezrobocia (w graniach od 0,1 do 0,9 punktu ) odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy spadek stopy bezrobocia miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Z kolei najniższy spadek wskaźnika bezrobocia odnotowano w województwie mazowieckim.

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2010 roku wyniosła 1912,5 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca kwietnia 2010 roku spadła o 61,3 tys. osób (tj. o 3,1 proc.).
Spadek odnotowany w maju 2010 roku był silniejszy, niż odnotowany w 2009r., kiedy to bezrobocie w analogicznym okresie obniżyło się 2,1proc. (o 36,5 tys. osób). Był on natomiast słabszy niż odnotowany w tym samym okresie w poprzednich latach, kiedy to liczba bezrobotnych spadła odpowiednio:

  • w maju 2008 r. w porównaniu do kwietnia 2008 r. - o 5 proc. (o 80,1 tys. osób);
  • w maju 2007 r. w odniesieniu do kwietnia 2007 r. - o 5,6 proc. (o 118 tys. osób).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w maju 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • warmińsko-mazurskim - o 5,2 proc. (o 5,7 tys. osób);
  • lubuskim - o 4,6 proc. (o 2,8 tys. osób);
  • zachodniopomorskim - o 4,5 proc. (o 4,9 tys. osób).
Maj to trzeci miesiąc 2010 roku, w którym odnotowano znaczny spadek liczby bezrobotnych. Przyczyny były różne np. podjęcie pracy, zarówno pracy stałej jak i sezonowej (np. przy zbiorach truskawek), zwiększenie zatrudnienia w budownictwie, leśnictwie i rolnictwie.

Z informacji otrzymywanych z urzędów pracy wynika, że w dalszym ciągu na utrzymywanie się trendu spadkowego wpływa realizacja programów aktywizacji bezrobotnych przez urzędy pracy, zarówno z Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, takich jak szkolenia, staże, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2010 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 88,2 tys. W porównaniu do kwietnia 2010 r. spadła o 20,5 tys. (o 18,9 proc.).
W maju 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85 tys. ofert pracy (o 8,7 tys. czyli o 9,3 proc. mniej niż w kwietniu 2009 r.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w maju 2010 roku odnotowano w piętnastu województwach. Ich spadek względny zamykał się w przedziale od 11,5 proc. w województwie łódzkim do 32,9 proc. w województwie opolskim. Najwyższy spadek dotyczył województw, w których sytuacja mogła pogorszyć się ze względu na powódź, czyli opolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Tylko w województwie podlaskim miał miejsce minimalny wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 0,2 proc. czyli o 5 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej).

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej