e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Do 2 tys. zł dla niepełnosprawnych powodzian 2010-06-10


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, że przekaże 3,5 mln zł na pomoc niepełnosprawnym w ramach programu Powódź 2010. Maksymalna kwota pomocy dla jednej osoby to 2 tys. zł.

PFRON poinformował o tym na swojej stronie internetowej. Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Funduszu.
Program ma na celu zapewnić pomoc osobom niepełnosprawnym, które poniosły szkody na skutek zalania lub zniszczenia powstałego w wyniku tegorocznej powodzi. Pomoc będzie udzielana w formie jednorazowego świadczenia.
Wnioski będzie można składać w oddziałach wojewódzkich PFRON od 10 czerwca do 15 listopada 2010r.

Źródło: PAP