e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Krótszy czas oczekiwania na przeszczep 2010-06-10


Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę dotyczącą dawstwa i przeszczepiania narządów w Unii Europejskiej.

Krótszy czas oczekiwania na przeszczep ma nastąpić dzięki ujednoliceniu procedur jakości i bezpieczeństwa w krajach członkowskich, co pozwoli na szybsze poszukiwanie dawców na terenie UE. W każdym kraju zostanie wyznaczona instytucja, która będzie odpowiedzialna za standardy narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepów. Na podstawie wspólnych unijnych norm, określi ona zasady obejmujące wszystkie etapy transplantacji.
W UE zakazane będzie ogłaszanie potrzeby nabycia organu do przeszczepu lub oferty sprzedaży narządów ludzkich. Pobranie narządu od człowieka musi być dobrowolne i nieodpłatne.
Parlament Europejski zatwierdził również plan działania, który zakłada, że w każdym szpitalu zostanie wyznaczony koordynator do spraw transplantacji.
Oszacowano, że w krajach Unii Europejskiej ok. 50 tys. osób czeka na przeszczep.

Źródło: prawapacjenta.eu