e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2010-06-10


29 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Dz.U. z 14 maja 2010r. Nr 81, poz. 527.

2 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Dz.U. z 18 maja 2010r. Nr 84, poz. 552.

2 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania czytelności ulotki. Dz.U. z 18 maja 2010r. Nr 84, poz. 551.

4 czerwca weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2010 r. Dz.U. z 4 czerwca 2010r. Nr 96, poz. 621.