e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2010-06-10


12 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 11 maja 2010r. Nr 78, poz. 515.

15 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje. Dz.U. z 31 maja 2010r. Nr 94, poz. 610.

15 czerwca wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie. Dz.U. z 31 maja 2010r. Nr 94, poz. 611.