e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Rynek pracy w czerwcu 2010 r. 2010-07-15


W czerwcu 2011 roku szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca maja) wyniosła 11,6 proc. W porównaniu do maja 2011 r. spadła o 0,3 punktu procentowego.

W analogicznym okresie 2009 roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 punktu (z 10,7 proc. do 10,6 proc.). W czerwcu 2010 roku spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 do 0,7 punktu) odnotowano we wszystkich województwach.
Najsilniej natężenie bezrobocia zmniejszyło się w województwach o najwyższej stopie bezrobocia - czyli w województwie warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (o 0,7 punktu). Z kolei najsłabszy spadek odnotowano w województwach z dużymi aglomeracjami, czyli w mazowieckim i śląskim (o 0,2 punktu).

Liczba bezrobotnych w końcu czerwca 2010 roku wyniosła 1 846 tys. osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy). W porównaniu do końca maja 2010 roku spadła o 62 tys. osób (tj. o 3,2 proc.).

Spadek odnotowany w czerwcu 2010 roku był silniejszy, niż odnotowany w 2009 roku, kiedy to bezrobocie w analogicznym okresie obniżyło się o 1,5 proc. (o 24,8 tys. osób). Natomiast był słabszy, niż odnotowany w tym samym czasie w poprzednich latach, kiedy to liczba bezrobotnych spadła odpowiednio:

  • w czerwcu 2008 r. w porównaniu do maja 2008 r. - o 4,6 proc. (o 70,3 tys. osób);
  • w czerwcu 2007 r. w odniesieniu do maja 2007 - o 4,5 proc. (o 90 tys. osób).
Względny (procentowy) spadek liczby bezrobotnych w czerwcu 2010 roku odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • zachodniopomorskim- o 5,2 proc. (o 5,4 tys. osób);
  • warmińsko-mazurskim- o 4,5 proc. (o 4,6 tys. osób);
  • lubelskim - o 4,1 proc. (o 4,7 tys. osób).
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w czerwcu 2010 roku wyniosła 90 tys. W porównaniu do maja 2010 r. wzrosła tylko o 700 (o 0,8 proc.). W czerwcu 2009 roku pracodawcy zgłosili 78,9 tys. ofert pracy (czyli o 6,1 tys. czyli o 7,2 proc. mniej niż w maju 2009 r.).

Wzrost liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w czerwcu 2010 roku odnotowano w ośmiu województwach. Najsilniejszy był w województwie:

  • świętokrzyskim (o 13,9 proc. czyli o 500.),
  • opolskim (o 13,2 proc. tj. o 300).
W pozostałych województwach liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej spadła. Najsilniejszy spadek odnotowano w województwie:

  • kujawsko-pomorskim (o 12,2 proc. tj. o 900),
  • zachodniopomorskim (spadek o 11,8 proc. tj. o 600).
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej