e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Obowiązki przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne 2010-07-15


Osoby niepełnosprawne, które prowadzą firmy i ubiegają się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne, muszą przedstawiać m.in. sprawozdania finansowe.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poinformował, że zmieniła się dokumentacja, którą niepełnosprawni przedsiębiorcy ubiegający się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne muszą przekazać do funduszu. Od kwietnia 2010 r. maja oni obowiązek przesyłania formularza informacji, jaki przedstawia się przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wraz z wnioskiem WN-U-G). Wzór takiego formularza można znaleźć na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Niepełnosprawni, którzy wymieniają dane z PFRON w wersji elektronicznej, na razie będą musieli składać taki dokument na piśmie.
Osoby, które starają się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne (bez względu na sposób wymiany danych z PFRON) muszą sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Od kwietnia 2010 r. do wniosków muszą dołączyć sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych (jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem, a także w przypadku zmiany treści tych sprawozdań). Wnioskodawcy nie zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych, powinni dołączyć oświadczenie o braku obowiązku sporządzania takiej dokumentacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna